COUNTRY SINGLE PHASE THREE PHASE FREQUENCY
Saudi Arabia 127 V
220 V
220 V
380 V
60 Hz
50 Hz
Senegal 127/220 V 220 V 50 Hz
Seychelles 240 V 50 Hz
Sierra Leone 230 V 400 V 50 Hz
Singapore 230 V 400 V 50 Hz
Slovakia 220 V 50 Hz
Slovenia 220 V 50 Hz
Somalia 110 V
220 V
220 V
220 V
380 V
440 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
South Africa 220/380 V
230/400 V
250/433 V
380 V
400 V
433 V
50 Hz
50 Hz
50 Hz
Spain 230 V 400 V 50 Hz
Sri Lanka 230 V 400 V 50 Hz
St. Kitts & Nevis 230 V 400 V 60 Hz
St. Lucia 240 V 416 V 50 Hz
St. Pierre & Miquelon 115 V 60 Hz
St. Vincent & Grenadines 230 V 400 V 50 Hz
Sudan 240 V 415 V 50 Hz
Suriname 115/230 V
127/220 V
230 V
220 V
60 Hz
50 Hz
Svalbard & Jan Mayen Island 220 V 50 Hz
Swaziland 230 V 400 V 50 Hz
Sweden 230 V 400 V 50 Hz
Switzerland 220/380 V 380 V 50 Hz
Syria 220/380 V 380 V 50 Hz