COUNTRY SINGLE PHASE THREE PHASE FREQUENCY
Pakistan 220/380 V
230/400 V
380 V
400 V
50 Hz
50 Hz
Panama 110/220 V
115/230 V
120/208 V
220 V
230 V
208 V
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Papua New Guinea 240 V 415 V 50 Hz
Paraguay 220 V 380 V 50 Hz
Peru 110/220 V
220 V
220 V
220 V
60 Hz
50 Hz
Philippines 110/220 V
115/230 V
220 V
230 V
60 Hz
60 Hz
Pitcairn 240 V 50 Hz
Poland 220/380 V 380 V 50 Hz
Portugal 230 V 400 V 50 Hz
Puerto Rico 120/240 V 240 V 60 Hz